Infuustherapie; PICC midline en centraal veneuze katheter

5 voorbehouden en risicovolle handelingen pakket 2 3466 v1588085796334 9

Verzorgen van midline-, centraal veneuze en PICC katheters, aanprikken en verzorgen van een veneus poortsysteem

Tijdens deze bijscholing leren zorgprofessionals de verschillende vormen van infuustherapie en de verpleegtechnische handelingen die daarbij voorkomen. Naast het behandelen van theorie worden de vaardigheden aangeleerd op realistische oefenfantomen. 

Inhoud
De volgende vaardigheden worden aangeleerd:
• Benodigdheden voor de verschillende vormen van infuustherapie
• Verzorgen van een PICC, midline- en centraal veneuze katheter
• Aanprikken en verzorgen van een veneus poortsysteem
• Bloedafname en medicatietoediening bij de verschillende soorten centraal veneuze katheters en poortsystemen.
De handelingen worden geoefend op oefenfantomen, waarna een korte theorietoets wordt afgenomen.

Doelstelling
De zorgprofessional is in staat om de verpleegtechnische handelingen uit te voeren bij zorgvragers met een centraal veneuze katheter en/of veneus poortsysteem. Voorafgaand aan de bijscholing ontvangt u digitaal de module infuustherapie.

Doelgroep 
Deze bijscholing is ontwikkeld voor zorgprofessionals:

  • Huisartsen/ HAIO’s
  • Co-assistenten
  • Praktijkondersteuners
  • Verpleegkundig specialisten
  • Verpleegkundigen

Niveau en gewenste voorkennis
Afhankelijk van de zorgprofessional.

Docente
Docenten van het Zorg-Wijs team

Studiebelasting en accreditatie
Voorafgaand aan de bijscholing ontvangt u onze digitale module infuustherapie waarmee u zich kunt voorbereiden op de bijscholing.

De bijscholing zelf bedraagt 3 lesuren (3 accreditatiepunten V&VN)

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:
Actieve deelname en 100% aanwezigheid
Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen
Koffie, thee, frisdrank
Digitale lesmodule infuustherapie
3 accreditatiepunten V&VN
Digitaal Zorgscholing certificaat

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg-Wijs. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot het digitale lesboek en de verwerking van accreditatiepunten.

Acute zorg en VRH

schedule Minuten + certificaat

Bijscholing infuustherapie, PIC, midline- en centraal veneuze katheter, veneus poortsysteem, bloedafname en medicatietoediening via centraal veneuze katheter/poortsysteem.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: