Medicatie | Helpende + en begeleiders

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werkt vanaf 4 oktober 2018 met een nieuw toetsingskader medicatieveiligheid voor de verpleegzorg. Betrokkenheid van zorgvragers, deskundigheid van zorgverleners en verantwoordelijkheidsverdeling zijn de belangrijke thema’s.
Een zorgaanbieder die goede zorg biedt, heeft een passend en adequaat medicatieveiligheid beleid. Dit beleid beschrijft de verantwoordelijkheid en de samenwerking tussen de zorgvrager en alle betrokken zorgverleners. Het is hierbij belangrijk dat activiteiten en verantwoordelijkheden op elkaar aansluiten.

Verschil bijscholing Medicatie en opleiding Helpende Plus
Als zorgverlener met een Helpende diploma kun je bijscholen tot Helpende Plus. Hierdoor kun je bekwaam worden in het aanreiken en toedienen van medicatie (voorbehouden handelingen, zoals het toedienen van insuline uitgesloten). Het aanreiken en toedienen van medicatie zijn risicovolle handelingen waarvoor je vanuit je diploma geen functionele zelfstandigheid hebt. Het is dan van belang dat een Verzorgende IG of een Verpleegkundige (op afstand) toezicht kan houden. Deze scholing is bedoeld voor Helpenden Plus om aantoonbaar bekwaam te blijven.

Zorgorganisaties kunnen verschillend beleid hebben als het gaat om de inzet van een Helpende Plus. Daarom is het belangrijk dat je vooraf goed bespreekt wat je vanuit het geldende beleid wel en niet mag doen rondom medicatie.

Deze bijscholing gaat gegarandeerd door! 

 

Veiligheid
turned_in_not Certificaat
Bijscholing Medicatie. Om deze cursus te kunnen volgen moet je al helpende plus of begeleider zijn.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organisatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: