Medicatieveiligheid (intramurale zorg)

De zes stappen in het medicatieproces, zoals vermeld in de Veilige principes in de medicatieketen, zijn:

1. Voorschrijven
2. Ter hand stellen (afleveren)
3. Opslag/beheer
4. Gereed maken
5. Toedienen/registreren
6. Evalueren

De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansingen.

Doelgroep: 

Verzorgenden IG die werkzaam zijn in de intramurale zorg

Accreditatie:
Geaccrediteerd bij V&VN.

Zorg en welzijn

schedule 90 Minuten 1 + certificaat

Voor verzorgenden is het belangrijk om te weten hoe je veilig met medicatie omgaat. Verkeerd medicijngebruik zorgt jaarlijks voor 40.000 ziekenhuisopnames. In deze cursus worden de zes stappen in het medicatieproces uitgelegd voor de intramurale zorg. De cursus bevat een introductie, theoriemodules en een afrondende toets.