Online Intervisie

Intervisie kan een waardevol instrument zijn om professionele ontwikkeling te bevorderen, de kwaliteit van zorg te verbeteren, emotionele ondersteuning te krijgen en je netwerk uit te breiden. Het draagt bij aan het leveren van hoogwaardige zorg en het behouden van professioneel welzijn door middel van:

Deelnemers inzicht geven in het belang van intervisie voor professionele ontwikkeling in de zorg.

Deelnemers leren hoe ze effectief kunnen deelnemen aan intervisiebijeenkomsten.

Praktische vaardigheden ontwikkelen voor het presenteren van casussen, reflecteren en het bieden van constructieve feedback.

Voorbereiding: Alle deelnemers dienen van te voren een casus uit te werken voor de bijeenkomst. Bij aanvang bijeenkomst besluit de coach in samenspraak met de deelnemers welke casus te gaan bespreken.

NB de intervisie vind plaats middels Microsoft Teams

Zorg en welzijn
turned_in_not Certificaat
Intervisie toegankelijk te maken voor zorgverleners die serieus aan de slag willen met leren en verbeteren door online intervisie bijeenkomsten van 2 uur.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: