Omgaan met verlies

Inleiding
Zorgverleners krijgen regelmatig te maken met situaties waarin zorgvragers verlies en rouw ervaren. Het doormaken van zo'n proces met de zorgvrager en zijn naasten kan ook impact hebben op degene die zorg verleent.

Hoe kun je als zorgverlener in zo’n situatie aansluiten bij de wensen van de zorgvrager en zijn naasten? En hoe ga je als zorgverlener om met je eigen gevoelens? Daarover gaat deze cursus.

Inhoud
Bovengenoemde vragen worden behandeld aan de hand van twee theoriemodules en drie casussen. De cursus wordt afgesloten met enkele praktijkopdrachten. Deze kunnen gebruikt worden als reflectie op de cursus of ter voorbereiding op bijvoorbeeld een trainingssessie over dit onderwerp.

Leerdoel
Na het doorlopen van deze cursus heeft de cursist handvatten om in situaties van verlies:

  • om te gaan met de eigen emoties;
  • zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen/behoeften van de zorgvrager en zijn naasten.

Doelgroep
Verplegende en verzorgende medewerkers in verpleeghuizen en in de thuiszorg (niveau 2-5)
Ook zeer interessant voor praktijkondersteuners en doktersassistenten

Doorlooptijd en accreditatie
De doorlooptijd is ongeveer 30 minuten. Geaccrediteerd bij V&VN.

Zorg en welzijn Human skills

schedule 30 Minuten 1 + certificaat

Zorgverleners krijgen regelmatig te maken met situaties waarin zorgvragers verlies en rouw ervaren. Het doormaken van zo'n proces met de zorgvrager en zijn naasten kan ook impact hebben op degene die zorg verleent.