Online bijscholing Psychische stoornissen | Depressie en suïcidaliteit

Leer als zorgverlener meer over hoe om te gaan met een cliënt waarbij er sprake is van depressie en/of suïcidaliteit. Dit is een online scholing van 1 dagdeel die wordt verzorgd door een verpleegkundig specialist GGZ.

Zorg en welzijn
turned_in_not Certificaat
Online scholing voor zorgprofessionals over het psychiatrische ziektebeeld depressie, behandeling met o.a. antidepressiva en suïcidaliteit

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organisatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: