PAV & Enkel/Teen Arm Index

Pav enkel teen arm index v1579872131252 20

Algemeen
Het opsporen van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) doen we in Nederland toch echt te weinig. Toch vreemd, wanneer je weet dat 1 op de 6 mensen ouder dan 55 jaar PAV heeft. Het kan dus letterlijk levensgevaarlijk zijn om bijvoorbeeld te zwachtelen wanneer er geen Enkel/Teen Arm Index (EAI/TAI) is uitgevoerd. Gelukkig zijn er in Nederland in de afgelopen periode een aantal belangrijke richtlijnen aangepast die dergelijke diagnostiek vereisen. Maar hoe voer je een betrouwbare enkel arm index meting uit? Welke apparatuur gebruik je hier voor en hoe herken je de risicogroep? 

Tijdens deze cursus/workshop is er zowel aandacht voor de onderliggende theorie als voor het oefenen met diverse apparatuur zoals een doppler en volautomatische devices voor de EAI en TAI.

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • Anatomie / fysiologie / pathologie
 • Perifeer Arterieel Vaatlijden (incidentie, prevalentie, risicogroepen)
 • Verschillende manieren van diagnostiek
 • De actuele richtlijnen
 • Enkel Arm Index of Teen Arm Index (wat is dit, hoe moet dit en wat zijn de valkuilen)
 • Welke apparatuur is er en wat zijn de voor- en nadelen
 • Demonstraties en gelegenheid tot het optimaliseren van eigen bekwaamheid

Doelstelling
Na deelname aan deze cursus is de cursist in staat;
Te benoemen wat Perifeer Arterieel Vaatlijden is en wat de klinische symptomen zijn
De actuele richtlijnen toe te passen
Te benoemen wie er in de risicogroep vallen
Een Enkel/Arm en Teen/Arm index uit te voeren met diverse apparatuur volgens de geldende richtlijn

Doelgroep
Deze cursus is primair bedoeld voor (wond)verpleegkundigen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, huidtherapeuten en fysiotherapeuten. Natuurlijk zijn alle geïnteresseerden welkom!

Niveau en gewenste voorkennis
Van deelnemers wordt verwacht dat zij kennis hebben genomen van de te bespreken inhoud.

Docente
De cursus wordt gegeven door Jacobine Melis. Zij is een enthousiaste docent en tevens wondverpleegkundige die zowel aan het bed als voor de klas staat. Hierdoor is er veel herkenning en is haar geen enkele vraag vreemd. Sterker nog, daag haar vooral uit met ingewikkelde vragen omtrent deze materie. Haar lessen zijn volgens de recensies beslist nooit saai!

Studiebelasting en accreditatie:
Deze zeer informatieve cursus bestrijkt 3 uur en zal bestaan uit theorie en een praktijkdeel waarin met diverse apparatuur zelf geoefend kan worden
Accreditatie: 3 punten KABIZ, ADAP, NVvPO

Voorbereiding:
Naar eigen inzicht, niet noodzakelijk. Beschik je over een eigen doppler? Neem deze dan zeker mee naar de cursus!

Duur van de bijeenkomst(en): 3 uur
Zelfstudie/huiswerk: 0

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:
Actieve deelname en 100% aanwezigheid
Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de handeling zelfstandig uit te kunnen voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/thee/water/versnapering
 • Gebruik materialen
 • Hand-out digitaal achteraf ter beschikking
 • Registratie accreditatiepunten
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
Acute zorg en VRH

schedule Minuten + certificaat

Perifeer Arterieel Vaatlijden & Enkel/ Teen Arm Index!

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: