World Patient Safety Day 2023

Een wereldwijde toewijding aan patiëntveiligheid!


Op World Patient Safety Day 2023 staat patiëntveiligheid centraal. Ontdek hoe de cursussen op SDB Webshop zorgprofessionals helpen veilige zorg te bieden en patiënten actief te betrekken. Doe mee aan onze trainingen en draag bij aan een veiliger, meer patiëntgerichte gezondheidszorg. Samen zorgen we voor betere zorgpraktijken. Leer meer over World Patient Safety Day in onderstaande blog!

Close up patient health worker holding hands

World Patient Safety Day

Ieder jaar op 17 september wordt World Patient Safety Day gevierd, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om aandacht te vestigen op het belang van patiëntveiligheid in de gezondheidszorg. Het doel is om bewustwording te vergroten en actie te ondernemen om medische fouten te verminderen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Patiëntveiligheid is van essentieel belang, want niemand zou onnodig schade mogen oplopen als gevolg van medische zorg. Het gaat om het voorkomen van fouten, het minimaliseren van risico's en het waarborgen van veilige praktijken in ziekenhuizen, klinieken en andere gezondheidszorginstellingen over de hele wereld.

Ieder jaar heeft World Patient Safety Day een specifiek thema, gericht op een aspect van patiëntveiligheid. De campagne moedigt gezondheidszorgprofessionals, instellingen en het publiek aan om betrokken te raken en stappen te ondernemen om patiëntveiligheid te verbeteren. Dit kan variëren van het verbeteren van communicatie tussen zorgverleners en patiënten tot het implementeren van richtlijnen om infecties in ziekenhuizen te verminderen.

Bij SDB ondersteunen we de missie van World Patient Safety Day en moedigen we iedereen aan om betrokken te zijn bij het creëren van een veilige zorgomgeving. Samen kunnen we de kwaliteit van zorg verbeteren en medische fouten verminderen, waardoor patiënten wereldwijd de veilige zorg krijgen die zij verdienen.

Het betrekken van patiënten bij de patiëntveiligheid

In 2023 staat World Patient Safety Day in het teken van "het betrekken van patiënten bij patiëntveiligheid", wat nauw aansluit bij ons raamwerk voor patiëntenbetrokkenheid in de gezondheidszorg. Dit thema benadrukt het cruciale belang van het actief betrekken van patiënten bij hun eigen zorg. Het stimuleert de gezondheidszorggemeenschap om patiënten als waardevolle partners te beschouwen en met hen samen te werken aan veiligere zorgpraktijken. Door de dialoog te verbeteren, informatie te delen en gezamenlijke besluitvorming te bevorderen, streven we naar een gezondheidszorgsysteem dat niet alleen veiliger is, maar ook meer patiëntgericht en betrokken.

Cursus 'Patiëntveiligheid Awareness'

De cursus 'Patiëntveiligheid Awareness’ op SDB Webshop is gericht op het betrekken van patiënten bij patiëntveiligheid en sluit naadloos aan bij het thema van World Patient Safety Day 2023. Het benadrukt het belang van bewustwording en betrokkenheid bij veilige zorgpraktijken. Bij SDB Webshop bieden we deze waardevolle e-learning aan, die niet alleen de competenties van zorgprofessionals versterkt om veilige zorg te verlenen, maar ook benadrukt hoe het melden van (bijna)incidenten een cruciale rol speelt in patiëntveiligheid. We nodigen zorgprofessionals uit om (meer van) onze e-learning te volgen en samen te werken aan een veiliger en patiëntgericht gezondheidszorgsysteem!

Bekijk de e-learning >