Patiëntveiligheid Awareness

Patiëntveiligheid draait om bewustwording van factoren die met de veiligheid van patiënten te maken hebben. In de zorg wordt bijzonder veel aandacht gegeven aan het thema patiëntveiligheid. Zorginstellingen zetten deze Patiëntveiligheid e-learning training in binnen het kader van het landelijk programma 'Voorkom schade, werk veilig': patiëntveiligheid is hierin namelijk een belangrijk thema. Doel

Deze training draagt bij aan de competenties van de cursist om veilige zorg te verlenen. Aan de hand van waargebeurde casussen, wordt de cursist bewust gemaakt van het nut en zijn eigen rol bij het verhogen van de patiëntveiligheid. De nadruk ligt daarbij op het melden van (bijna)incidenten.

Onderwerpen Patiëntveiligheid. Voorkomende incidenten. Bijna-incidenten. Achterliggende oorzaken. Melden.

Voor wie
Zorgprofessionals.

Context
Contextvrij

Opbouw
De e-learning bestaat uit theorie en casuïstiek.

Overig
De doorlooptijd van de cursus is ongeveer 1 uur. De cursus maakt onderdeel uit van het ZorgLeren Unlimited-aanbod. Geaccrediteerd bij V&VN.

Gerelateerde cursussen
Patiëntveiligheid PRISMA, Patiëntveiligheid HFMEA.

Veiligheid

schedule 60 Minuten 1 + certificaat

Deze training draagt bij aan de competenties van de cursist om veilige zorg te verlenen. Aan de hand van waargebeurde casussen, wordt de cursist bewust gemaakt van het nut en zijn eigen rol bij het verhogen van de patiëntveiligheid. De nadruk ligt daarbij op het melden van (bijna)incidenten.