Beademing IC

Inleiding
Veel zorgvragers op de intensive care worden kunstmatig beademd als zij dit niet meer voldoende zelf kunnen of als dit hen te veel kracht kost. Mechanische beademing is het overnemen of ondersteunen van de ademhaling van een zorgvrager door een ventilator (beademingsmachine). Beademing is levensreddend, maar zoals elke medische ingreep kan beademing ook nadelige bijwerkingen hebben. Tijdens de beademing moet hiermee rekening gehouden worden.

Inhoud
De theorie start met de fysiologie van de ademhaling. Daarna worden de basisprincipes van machinegecontroleerde beademing op de IC uitgelegd. Vervolgens leer je over de verschillende vormen van mechanische beademing (druk- en volumegecontroleerde beademing en volledige en gedeeltelijke ondersteuning) en de bijbehorende parameters. Ten slotte wordt kort ingegaan op problemen die kunnen optreden bij mechanische beademing.

De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansingen.

Leerdoel
Na het doorlopen ken je de basisprincipes van mechanische beademing op de IC.

Doelgroep
IC-verpleegkundigen

Doorlooptijd en accreditatie
De doorlooptijd is ongeveer 1,5 uur. Geaccrediteerd bij V&VN.

Acute zorg en VRH Medische technologie
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 554473 2 punten
turned_in_not Certificaat

Mechanische beademing is het overnemen of ondersteunen van de ademhaling van een patiënt door een ventilator (beademingsmachine). Beademing is levensreddend, maar zoals elke medische ingreep kan beademing ook nadelige bijwerkingen hebben. Tijdens de beademing moet u hiermee terdege rekening houden.

Voordelen van deze e-learning

  • Studeren wanneer jij wilt
  • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
  • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
  • Geschikt voor iedere zorgprofessional
  • Een jaar lang toegang