Beademing IC

In deze e-learning-module leert u de theorie van beademing op de IC. Deze module is ideaal om voorafgaand te volgen aan de specifieke modules voor ventilatoren als de MAQUET Servo-i, de Dräger Evita 4 en de Dräger Evita 4 XL.

Inhoud
Deze module bestaat uit een theorie- en een oefengedeelte. Het theoriegedeelte is opgebouwd uit twee basisonderdelen: Inleiding en Beademing. Er wordt ingegaan op de fysiologie van de ademhaling en de bijbehorende parameters. Vervolgens worden deze parameters besproken in het kader van mechanische beademing. Tot slot wordt het onderscheid tussen verschillende beademingsmodi behandeld: druk- en volumegecontroleerde beademing en volledige en gedeeltelijke ondersteuning. Het oefengedeelte bestaat uit een diagnostische toets, waarmee u de opgedane kennis kunt toetsen.

Doelgroep
Verpleegkundigen.


Acute zorg en VRH Medische technologie
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 512479 1 punt
turned_in_not Certificaat

Mechanische beademing is het overnemen of ondersteunen van de ademhaling van een patiënt door een ventilator (beademingsmachine). Beademing is levensreddend, maar zoals elke medische ingreep kan beademing ook nadelige bijwerkingen hebben. Tijdens de beademing moet u hiermee terdege rekening houden.

Voordelen van deze e-learning

  • Studeren wanneer jij wilt
  • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbindingg vereist
  • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
  • Geschikt voor iedere zorgprofessional
  • Een jaar lang toegang