Begeleide Intercollegiale toetsing Wijkverpleegkundigen (Online)

Asset62c416c5d5ead2 77040701

Deze intercollegiale toetsing voor wijkverpleegkundigen wordt Online gegeven en bestaat uit 3 bijeenkomsten.

Zie onderstaand de data:

  • 02-11-2021 van 09.00-12.00 uur
  • 14-12-2021 van 09.00-11.00 uur
  • 01-02-2022 van 09.00-11.00 uur

Liever deze cursus Fysiek volgen? Klik hier voor de Fysieke cursus en geplande data.

 

Intercollegiale toetsing is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij wijkverpleegkundigen hun eigen handelen uit het verleden laten toetsen volgens een vaste systematiek. De dagelijkse praktijk (casuïstiek) wordt getoetst aan vooraf expliciet geformuleerde en geaccepteerde kwaliteitsnormen. Individueel en gezamenlijk worden lessen getrokken binnen een toetsgroep van collega's.

Bij intercollegiale toetsing ga je met collega’s het gesprek aan, op een niet oordelende maar lerende manier, over vakinhoudelijke professionaliteit en kennis gebaseerd op de richtlijnen en procedures binnen jouw vak. Samen werk je aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke mening over hoe je het vak het beste kunt uitoefenen; bevorderen én bewaken van jouw professie dus!

Daarnaast voldoe je met intercollegiale toetsing aan de verplichting uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) om minimaal 1 keer per jaar te reflecteren met beroepsgenoten.

Acute zorg en VRH

schedule Minuten + certificaat

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: