Diabetes mellitus

De cursist kan na het volgens van deze training de meest voorkomende verschijnselen van diabetes herkennen, analyseren en op basis daarvan handelen volgens protocol.

Inhoud
Deze training is bedoeld om kennis over diabetes op te frissen. De inhoud is opgebouwd rondom één of meerdere casussen die representatief zijn voor de dagelijkse praktijk van de cursist. De training bestaat uit vier onderdelen:

  • Test jezelf: geeft de cursist een indruk van de opgedane kennis.
  • Theoretische kennis: de kennis die nodig is om het beroep in de praktijk volgens protocol te kunnen uitvoeren.
  • Oefencasussen: kennis en ervaring gebruiken om enkele praktijkgerelateerde casussen op te lossen.
  • Eindtoets (summatief): de kennis wordt getoetst met meerkeuzevragen, het eindresultaat wordt gerapporteerd.

Het accent van de training ligt bij het verzorgen van een cliënt met diabetes. De leeractiviteiten zijn vooral cognitief van aard: de cursist wordt geleerd om informatie te herkennen, te benoemen, adequaat te handelen en te memoriseren. Hierin is ook basiskennis van anatomie en fysiologie over diabetes verwerkt. Andere onderdelen zijn bijvoorbeeld het herkennen van hypo- en hyperglykemie, het bepalen en interpreteren van de bloedsuikerwaarde en de verslaglegging van diabeteszorg. De leerinhoud sluit aan op de geldige Vilans protocollen.

Voor wie

Verzorgenden werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen, vooral verzorgenden IG op niveau MBO-3.

Accredlitatie:

Deze cursus is bij KABIZ met 1 punt geaccrediteerd en bij V&VN voor 2 punten.

Medisch basiskennis
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 475320 2 punten
Kabiz Accr.nr. 480879 1 punt
turned_in_not Certificaat

In deze e-learning-training staat het onderwerp Diabetes Mellitus centraal, ook wel suikerziekte genoemd. Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuikerspiegel niet op het juiste peil houden: het lichaam maakt te weinig van het hormoon insuline aan, of het lichaam reageert niet op insuline. Voor de cliënt ontstaat een bijzonder ongezonde situatie als insuline zijn regulerende werk niet kan doen. Met kennis van diabetes kunnen verzorgenden deze situatie voorkomen of leren zij volgens protocol te handelen.