Incontinentie - Advies

Tot de doelgroep van deze training behoren begeleidende en adviserende hulpverleners zoals doktersassistenten, thuiszorgmedewerkers en overgangsconsulenten.

ADL

schedule 60 Minuten 1 + certificaat

Incontinentie is een veel voorkomend probleem met een grote variatie in uitingsvormen. Gelukkig is er tegenwoordig veel aan te doen, soms door een kleine ingreep, meestal met goede medicijnen en goede hulpmiddelen. Hierdoor is voor de meeste patiënten een acceptabel leven mogelijk. Deze e-learning training behandelt het voorkomen en herkennen van incontinentie, kennis van de (psychische) gevolgen en de oorzaken.