Praktijktraining Medicatie Zorg met toedienen, incl. E-learning

De deelnemers van deze praktijktraining met voorbereidende e-learning leren het belang van medicatieveiligheid en zijn op de hoogte van wetgeving en hun eigen verantwoordelijkheden. 

Ze (her)kennen de verschillende vormen, werkingen en toedieningswijze van medicijnen.

Deze scholing is gericht op het veilig en verantwoordelijk omgaan met medicatie en vormt een stevige verbinding tussen theorie en de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk.

De studieduur van de e-learning hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Houdt gemiddeld rekening met een studieduur van 8 uur voor de E-learning.

Als de E-learning met een voldoende is afgesloten en je hebt het praktijkonderwijs actief gevolgd, ontvang je een bewijs van deelname en 14 accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister (V&VN).

Let op: accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je een geldig BIG-nummer of inschrijfnummer kwaliteitsregister aangeeft bij je aanvraag voor deze scholing.

Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

  • Actieve deelname en daarnaast 100% aanwezigheid
  • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt over het onderwerp/om de getoetste vaardigheden uit te voeren.
  • De eindtoets van de e-learning is met een voldoende afgesloten
Veiligheid
turned_in_not Certificaat
Het betreft geaccrediteerd praktijkonderwijs verdeeld over een ochtend en een middag. Je maakt voorafgaand een voorbereidende E-learning.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organisatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: