Aanpak ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is onacceptabel, maar helaas ook moeilijk herkenbaar.

online cursus ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is onacceptabel, maar helaas ook moeilijk herkenbaar. In Nederland krijgt minstens 1 op de 20 ouderen te maken met een vorm van ouderenmishandeling, maar dit is helaas maar het topje van de ijsberg. In veel gevallen komt mishandeling helaas niet aan het licht.

Ouderenmishandeling bestaat in verschillende vormen en komt zowel voor in huiselijke kring als in zorginstellingen. Zo kan er sprake zijn geestelijke, lichamelijke of seksuele mishandeling. Maar ook verwaarlozing komt veel voor, bijvoorbeeld door weinig eten of geen goede verzorging. Ook op financieel gebied, bijvoorbeeld zonder toestemming geld of spullen gebruiken, kan er mishandeling optreden.

Wat is het leerdoel van de e-learning Aanpak ouderenmishandeling?

Sinds 2019 is het een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis wanneer er vermoedens zijn van onveiligheid. Met deze e-learning willen we dat iedere zorgprofessional de signalen kan herkennen en zich bekwaam voelt om juist te kunnen handelen.

Na het afronden van de e-learning kun je:

  • De verschillende vormen van ouderenmishandeling beschrijven
  • Signalen van ouderenmishandeling herkennen
  • Uitleggen wat de meldcode bij ouderenmishandeling inhoudt
  • Juist handelen volgens het vijfstappenplan

Voor wie is deze e-learning geschikt?

De e-learning is geschikt voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met ouderen en senioren. Denk aan professionals bij een zorginstelling, doktersassistenten en praktijkondersteuners.

Is deze e-learning geaccrediteerd?

Deze e-learning is geaccrediteerd voor één accreditatiepunt bij V&VN, NVvPO en Kabiz.
 

Lees meer...
Veiligheid Zorg en welzijn
access_time 60 minuten
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 544543 1 punt
NVvPO Accr.nr. 532246 1 punt
Kabiz Accr.nr. 542907 1 punt
turned_in_not Certificaat

Ouderenmishandeling bestaat in verschillende vormen en komt zowel voor in huiselijke kring als in zorginstellingen. Zo kan er sprake zijn geestelijke, lichamelijke of seksuele mishandeling. Maar ook verwaarlozing komt veel voor, bijvoorbeeld door weinig eten of geen goede verzorging. Ook op financieel gebied, bijvoorbeeld zonder toestemming geld of spullen gebruiken, kan er mishandeling optreden.

Voordelen van deze e-learning

  • Studeren wanneer jij wilt
  • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
  • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
  • Geschikt voor iedere zorgprofessional
  • Een jaar lang toegang

Het belang van de cursus ‘Aanpak ouderenmishandeling’

Ouderenmishandeling is een ernstig en groeiend probleem dat een verwoestend effect kan hebben op de gezondheid en het welzijn van ouderen. Zorgprofessionals spelen een cruciale rol in het herkennen en het melden van ouderenmishandeling. Jullie hebben namelijk het inzicht om misstanden te herkennen en actie te ondernemen. Een melding maken van dergelijke gevallen aan Veilig Thuis is dus van groot belang voor het beschermen van de meest kwetsbare leden van onze samenleving. Door ouderenmishandeling te melden, draag je bij aan het creëren van een veilige en zorgzame samenleving voor ouderen, waarin hun rechten en waardigheid worden gerespecteerd en beschermd.

Wat is ouderenmishandeling?

Ouderenmishandeling is een schending van de mensenrechten en een ernstig sociaal probleem dat fysieke en/of psychologische schade kan veroorzaken bij de slachtoffers. Ouderenmishandeling verwijst naar elke vorm van fysiek, psychologisch, financieel of seksueel misbruik van oudere volwassenen. Het kan ook bestaan uit verwaarlozing of het schenden van hun rechten. Enkele voorbeelden van ouderenmishandeling zijn de volgende.
 

 

1. Fysieke mishandeling

 

Dit omvat elke vorm van geweld of letsel toegebracht aan een oudere persoon, zoals slaan, schoppen, duwen of vastbinden.
 

2. Psychologische mishandeling

 

Dit omvat bedreigingen, beledigingen, scheldwoorden, isolatie, verwaarlozing of andere vormen van mentaal misbruik dat schadelijk is voor de emotionele gezondheid van een oudere persoon.
 

3. Financiële uitbuiting

 

Dit houdt in dat iemand het geld of de eigendommen van een oudere persoon steelt, verduistert of op andere manieren misbruikt voor persoonlijk gewin.
 

4. Seksueel misbruik

 

Dit verwijst naar elke vorm van ongewenst seksueel gedrag ten opzichte van een oudere persoon, zoals aanranding of verkrachting.
 

5. Verwaarlozing

 

Dit treedt op wanneer een zorgverlener of familielid niet voldoende voorziet in de basisbehoeften van een oudere persoon, zoals voedsel, onderdak, medische zorg of persoonlijke hygiëne.

Ouderen zijn vaak extra kwetsbaar voor mishandeling door familieleden of verzorgers om de volgende redenen.
 

 

1. Afhankelijkheid van verzorgers

 

Naarmate ouderen ouder worden, worden ze vaak steeds afhankelijker van anderen voor dagelijkse activiteiten. Dit kan variëren van persoonlijke verzorging tot het beheren van medicijnen en zelfs mobiliteit. Deze afhankelijkheid maakt hen bijzonder kwetsbaar, omdat ze mogelijk niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen of om een schadelijke situatie te ontvluchten.
 

2. Fysieke en mentale kwetsbaarheid van ouderen

 

Het ouder worden gaat vaak gepaard met fysieke en mentale kwetsbaarheden, zoals verminderde mobiliteit, geheugenproblemen en gezondheidsproblemen. Deze fysieke en cognitieve uitdagingen maken ouderen vatbaarder voor misbruik, omdat ze mogelijk niet in staat zijn om het misbruik te herkennen of om er adequaat op te reageren.
 

3. Ouderen komen vaak in sociale isolatie terecht

 

Sommige ouderen ervaren sociale isolatie, wat betekent dat ze weinig contact hebben met de buitenwereld en voornamelijk afhankelijk zijn van een beperkt aantal mensen, zoals familieleden of verzorgers. Dit gebrek aan sociaal contact maakt het moeilijker voor hen om hulp te zoeken of om te ontsnappen aan misbruik, omdat ze geïsoleerd zijn van vrienden, buren en andere ondersteunende netwerken.
 

4. Financiële afhankelijkheid

 

Ouderen hebben vaak beperkte financiële middelen en zijn financieel afhankelijk van anderen, zoals familieleden of verzorgers. Dit maakt hen kwetsbaar voor financiële uitbuiting, waarbij anderen hun geld of eigendommen misbruiken.
 

5. Schaamte en angst

 

Ouderen kunnen zich schamen of angstig zijn om mishandeling te melden, vooral als de dader een familielid of verzorger is. Ze kunnen zich zorgen maken over vergelding of dat hun familiebanden beschadigd raken als ze het misbruik openbaar maken.
 

6. Cognitieve problemen

 

Ouderen die kampen met cognitieve stoornissen, zoals dementie, lopen een groter risico op mishandeling. Ze zijn mogelijk niet in staat om zich bewust te zijn van het misbruik of om erover te praten.
 

7. Machtsevenwicht

 

In sommige gevallen is er sprake van een onevenwichtig machtsevenwicht in de relatie tussen ouderen en hun verzorgers. De verzorger kan misbruik maken van de autoriteit en controle die ze over de oudere persoon hebben, wat kan leiden tot misbruik.
 

Waarom ouderenmishandeling melden bij Veilig Thuis?

Als zorgprofessional heb je de ethische verantwoordelijkheid om de rechten en waardigheid van je patiënten te beschermen. Als zorgprofessional heb je namelijk, vaak als een van de weinigen, toegang tot de leefomgeving van de ouderen en heb jij de kans om signalen van mishandeling te herkennen. Door het melden van vermoedens of concrete gevallen van mishandeling, kun je ouderen uit een schadelijke situatie halen. Hiermee help je hun veiligheid te waarborgen en draag je bij aan het herstel en het welzijn van de ouderen.

Door melding te maken bij Veilig Thuis, zorg je er niet alleen voor dat er passende juridische stappen worden ondernomen tegen de daders, het kan anderen ook aanmoedigen om soortgelijke situaties te melden. Dit vergroten van bewustzijn draagt bij aan het verminderen van de tolerantie in onze samenleving voor ouderenmishandeling. Tot slot zorgt een melding bij Veilig Thuis voor betere coördinatie van hulpverlening, effectievere interventies en een doeltreffendere ondersteuning.

De cursus ‘Aanpak ouderenmishandeling’

SDB streeft naar een groter bewustzijn van het probleem van ouderenmishandeling en naar doeltreffende maatregelen om deze kwetsbare ouderen te beschermen en misbruik te voorkomen. We roepen daarom hulpverleners op, die een cruciale rol spelen in de identificatie en aanpak van ouderenmishandeling. Het herkennen van ouderenmishandeling is echter vaak een uitdaging vanwege de complexiteit en subtiliteit van de situaties. Om deze reden biedt SDB Webshop de cursus 'Aanpak van ouderenmishandeling' aan, waarmee zorgprofessionals hun kennis en vaardigheden op dit gebied kunnen verbeteren.

Het hoofddoel van deze cursus is om deelnemers aan te moedigen na te denken over situaties van ouderenmishandeling binnen hun eigen omgeving en hen de tools te bieden om concrete stappen te ondernemen. De cursus zal u helpen om verschillende vormen van ouderenmishandeling te identificeren, de signalen ervan te herkennen, inzicht te verwerven in de meldcode met betrekking tot ouderenmishandeling, en u in staat stellen om ouderenmishandeling aan te pakken volgens het vijfstappenplan, waarin een melding op de juiste plaats plaatsvindt. Deze cursus is van essentieel belang om ouderen te beschermen en hun welzijn te waarborgen. Samen kunnen we een verschil maken in het leven van ouderen en hen een veilige omgeving bieden!