14 Voorbehouden en risicovolle handelingen | Deel 1 | max 6 dlnrs, gaat altijd door

Een uitgebreide praktijktoetsing  in 1 dagdeel en e-learning om je in je eigen tempo voor te kunnen bereiden. In informele sfeer in de vintage ingerichte praktijklokalen van Zorg voor leren. Maximaal 6 deelnemers en de scholing gaat altijd door, ook als er onverhoopt maar 1 deelnemer is. Jij plant als zzp’er hier immers een vrij moment voor.

Deze bijscholing bestaat uit een set van 9 e-learningmodules en een dagdeel praktijk.
Deelnemers die deze cursus succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.

Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.

Acute zorg en VRH
turned_in_not Certificaat
E-learning + praktijk | wordt gemiddeld met 8,8 beoordeeld

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organisatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: