Voorbehouden en risicovolle handelingen | Dagdeel

Voorbehouden en risicovolle handelingen dagdeel v1588256146528 10

Deze cursus bestaat uit een set e-learningmodule en een praktijkdag.
Deelnemers die deze cursus succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.

Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.

Acute zorg en VRH

schedule Minuten + certificaat

Conform de richtlijnen van RIVM | Dagdeel intercollegiale praktijktoetsing voorbehouden handelingen met voorbereidende set e-learningmodules

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: