Handhygiëne

Handhygiëne

Deze cursus draagt bij aan de competenties van de cursist om veilige zorg te verlenen via de professionele toepassing van handhygiëne.

Voor wie:
Alle medewerkers die direct contact hebben met zorgvragers: (huis-)artsen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en doktersassistenten. Verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in verpleging, verzorging of thuiszorg.

Accreditatie:
Deze module is geaccrediteerd bij Aban (469951), NVvPO, KABIZ en V&VN.

De e-learning module Handhygiëne behandelt de internationale richtlijn van het wassen en ontsmetten van handen, het gebruik van steriele en niet-steriele handschoenen. Daarnaast worden situaties voor het toepassen van handhygiëne bekeken.

access_time 60 minuten
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 518464 1 punt
NVvPO Accr.nr. 523409 1 punt
Kabiz Accr.nr. 514451 1 punt
ABC1 Accr.nr. 469951 1 punt
turned_in_not Certificaat

Handhygiëne voorkomt dat micro-organismen van de ene zorgvrager naar de ander worden overgedragen. Goede handhygiëne is de meest eenvoudige en effectieve manier om zorggerelateerde infecties te voorkomen. Zorggerelateerde infecties leiden soms tot ernstige complicaties en verlenging van de ziekteduur. Met een professionele toepassing van handhygiëne zijn risico’s, kosten en ongemakken sterk te reduceren.