Bundel: Huisartsen

Deze complete leergang bevat 24 e-learnings die geschikt en deels geaccrediteerd zijn voor huisartsen.

Een jaar lang e-learnings volgen? Wij maken het mogelijk, meerdere zijn specifiek ontwikkeld voor huisartsen.

Voor € 225,- per persoon heb je gedurende een jaar toegang tot deze 24 e-learnings.

Lees meer...
Medisch basiskennis Veiligheid Wetgeving Zorg en welzijn
turned_in_not Certificaat

Een jaar lang e-learnings volgen? Wij maken het mogelijk, meerdere zijn specifiek ontwikkeld voor huisartsen.

Voor € 225,- per persoon heb je gedurende een jaar toegang tot deze 24 e-learnings.

Voordelen van deze e-learning

  • Studeren wanneer jij wilt
  • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
  • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
  • Geschikt voor iedere zorgprofessional
  • Een jaar lang toegang

E-learnings in deze bundel


Bundel 'Huisartsen'

In het snel veranderende medische landschap wordt de noodzaak voor continue professionele ontwikkeling voor huisartsen steeds belangrijker. Daarom vinden wij e-learnings voor huisartsen van aanzienlijk toegevoegde waarde. Digitale cursussen of e-learnings bieden niet alleen toegang tot actuele medische kennis, maar vergroot ook de efficiëntie, bevordert specialisatie en optimaliseert de flexibiliteit in leren. Ontdek hoe e-learnings voor huisartsen de sleutel kunnen zijn tot het versterken van je competenties en het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg!

De voordelen van e-learning voor huisartsen

SDB Webshop biedt huisartsen een waardevolle bron in de vorm van een uitgebreide e-learning bundel. Met 23 specifiek ontwikkelde e-learnings belooft deze bundel niet alleen kennisuitbreiding, maar ook praktische voordelen voor de dagelijkse praktijk.

1. Gerichte relevante inhoud

Elke e-learning binnen de bundel is op maat gemaakt voor huisartsen, waardoor de inhoud direct relevant is voor de dagelijkse uitdagingen waarmee jullie worden geconfronteerd. Of het nu gaat om diagnostische vaardigheden, behandelingsopties, of communicatietechnieken met patiënten, deze bundel biedt een holistische benadering van de huisartsenpraktijk.

2. Flexibel leren via e-learning

Het drukke schema van een huisarts laat weinig ruimte voor traditionele leermethoden. De e-learning bundel van SDB Webshop is speciaal ontworpen met het oog op flexibiliteit. Als huisarts kun je in je eigen tempo leren, waar en wanneer het jou uitkomt. Dit maakt het mogelijk om naadloos in te passen in de veeleisende professionele agenda.

3. Interactieve leerervaring

Interactie is de sleutel tot effectief leren. Elke module in de bundel biedt een interactieve leerervaring, met scenario's, casestudies en quizzen. Dit zorgt niet alleen voor betrokkenheid, maar versterkt ook het vermogen om de geleerde concepten toe te passen in de praktijk.

4. Bespaar tijd met e-learnings

Via e-learning kun je als huisarts gericht leren zonder kostbare tijd te verspillen. Korte modules kunnen in kleine tijdsblokken worden voltooid, waardoor het gemakkelijker is om de voortdurende educatieve vereisten bij te houden.

5. Up-to-date blijven

De medische wereld evolueert voortdurend. E-learnings zorgen ervoor dat je als huisarts altijd op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen, richtlijnen en behandelingsopties, wat resulteert in verbeterde patiëntenzorg.

6. Individuele focus

Elke huisarts heeft unieke sterke punten en uitdagingen. E-learning stelt je in staat om je te concentreren op specifieke gebieden waarin je jouw vaardigheden wil verbeteren, wat resulteert in een gepersonaliseerde leeraanpak.

In conclusie biedt de e-learning bundel van SDB Webshop dus een waardevolle kans voor huisartsen om jouw professionele kennis en praktische vaardigheden naar een hoger niveau te tillen. Door de combinatie van gerichte inhoud, flexibel leren en een interactieve aanpak, is deze bundel een must-have voor elke huisarts die streeft naar voortdurende verbetering en excellentie in het vakgebied!

De e-learnings uit de bundel ‘Huisartsen’

Ontdek de toegevoegde waarde van de 23 e-learnings voor huisartsen. Met deze uitgebreide bundel biedt SDB Webshop huisartsen niet alleen een bron van kennis, maar ook een instrument voor continue groei en excellentie in hun medische praktijk.

1. Cursus 'ADEPD awareness'

Patiënten verdienen de best mogelijke zorg, en effectieve dossiervorming is hierbij essentieel. De e-learning 'ADEPD Awareness' focust op de nieuwste inzichten van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) over elektronisch patiëntendossier (EPD) registratie, met bijzondere aandacht voor Episodegericht Registreren (EGR). Deze cursus, geaccrediteerd door V&VN, NVvPO en KABIZ, biedt praktische kennis over professionele samenvattingen, ICPC-codering en het omgaan met knelpunten in episoden.

2. Cursus 'Anticonceptie op maat'

In de e-learning 'Anticonceptie op maat' en versterk je expertise in de veelzijdige wereld van anticonceptie. Deze cursus, geaccrediteerd voor 2,5 uur (Nascholing Cluster 1), biedt diepgaande inzichten in de fysiologie van de vrouwelijke hormonale cyclus, diverse anticonceptievormen, hun werking, betrouwbaarheid, bijwerkingen, en kosten, inclusief milieuaspecten. Leer aan de hand van instructievideo's over de plaatsing van verschillende spiralen en het implantatiestaafje. Verfris je kennis, verbreed je inzichten en verbeter je counselingvaardigheden om vrouwen optimaal te adviseren. Na succesvolle afronding ontvangen wij graag je naam en BIG-nummer om accreditatiepunten toe te kennen.

3. Cursus 'Datalekken'

Duik in de cursus 'Datalekken' en versterk je bewustzijn over mogelijke datalekken op jouw werkplek. Speciaal ontworpen voor medewerkers in de zorg, inclusief verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, maar toepasbaar in diverse werkomgevingen zoals huisartspraktijken. Deze accreditatie van 1 punt bij V&VN benadrukt de relevantie voor de zorgsector. De cursus begint met een beknopte inleiding, gevolgd door vier praktische oefencasussen. Leer datalekken te herkennen en ontvang handige tips om ze effectief te voorkomen om zo de privacy van jouw patiënten en organisatie te beschermen.

4. Cursus 'Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk'

Verdiep je in de wereld van erfelijke diabetes met onze cursus 'Erfelijke Diabetes in de Huisartspraktijk'. Speciaal ontworpen voor huisartsen en diabetesverpleegkundigen, biedt deze cursus in ongeveer 1 uur een diepgaand begrip van monogene vormen zoals MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) en LADA (langzaam progressieve auto-immuun diabetes). Leer aan de hand van casuïstiek de subtiele verschillen tussen deze vormen te onderscheiden, en begrijp de diagnostische handvatten om MODY en LADA te herkennen. Ontwikkel inzicht in de impact van deze ziektes op patiënten en hun families, en de therapeutische consequenties. Na het voltooien van deze geaccrediteerde cursus kun je helder uitleggen wat MODY is, de geschatte prevalentie benoemen, diagnostische en therapeutische middelen toepassen, en de gevolgen begrijpen van het hebben van MODY of LADA.

5. Cursus 'Handhygiëne'

De cursus 'Handhygiëne' is speciaal ontworpen voor medewerkers met direct contact met zorgvragers, waaronder (huis-)artsen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, doktersassistenten, verpleegkundigen en verzorgenden in verpleging, verzorging of thuiszorg. Deze geaccrediteerde module, erkend door ABAN, Kabiz/NVDA en V&VN, richt zich op de internationale richtlijnen voor het wassen en ontsmetten van handen, evenals het correcte gebruik van steriele en niet-steriele handschoenen. Leer situaties herkennen waarin handhygiëne van cruciaal belang is. Handhygiëne is de sleutel tot het voorkomen van overdracht van micro-organismen tussen zorgvragers. Het is de eenvoudigste en meest effectieve methode om zorggerelateerde infecties te vermijden, wat op zijn beurt ernstige complicaties en verlengde ziekteperioden helpt voorkomen.

6. Cursus 'HKZ-keurmerk voor zzp'ers'

Versterk je positie als zelfstandige zorgprofessional met de cursus 'HKZ-keurmerk voor zzp'ers'. In anticipatie op de verwachte verplichtstelling van het HKZ-keurmerk voor zzp'ers door zorgopdrachtgevers, geeft deze cursus inzicht in de eisen van de HKZ-norm 'Zzp'ers in zorg en welzijn'. Van een overzichtelijke introductie tot een gedetailleerde uitleg van de zeven eisen, inclusief praktijkvoorbeelden en aanvraagprocedure, ben je na deze cursus volledig voorbereid. Specifiek ontwikkeld voor zzp’ers in de zorg die het HKZ-keurmerk willen behalen, biedt deze cursus erkenning, kwaliteitsverbetering, en onderscheidt jou als zelfstandige zorgprofessional.

7. Cursus ''Neurofibromatose type 1 voor huisartsen'

Verkrijg cruciale inzichten over Neurofibromatose type 1 (NF1) met deze cursus speciaal ontworpen voor huisartsen. De module biedt essentiële informatie over het herkennen en diagnosticeren van NF1 bij kinderen. Na voltooiing ben je vertrouwd met NF1, begrijp je het belang van vroegtijdige signalering, en kun je NF1 adequaat identificeren. De cursus behandelt ook verwijzingsprocedures bij (vermoedens van) NF1, de taken van het zorgnetwerk NF1, en algemene begeleidingsmogelijkheden. Test je kennis met de afsluitende toets en herkansing. Met een geschatte doorlooptijd van 1 uur is deze module een waardevolle investering in het herkennen en begeleiden van NF1 in de huisartspraktijk.

8. Cursus 'Patiëntveiligheid Awareness'

Verhoog jouw bewustzijn over patiëntveiligheid met de cursus 'Patiëntveiligheid Awareness'. Ontwikkeld binnen het kader van het landelijke programma 'Voorkom schade, werk veilig', richt deze training zich op het belangrijke thema van patiëntveiligheid. De cursus, geaccrediteerd bij V&VN, versterkt jouw competenties om veilige zorg te bieden door middel van waargebeurde casussen. Leer over voorkomende incidenten, bijna-incidenten, achterliggende oorzaken en het cruciale aspect van melden. Met een doorlooptijd van ongeveer 1 uur en integratie in het ZorgLeren Unlimited-aanbod, biedt deze e-learning waardevolle inzichten om jouw rol in het verhogen van patiëntveiligheid te begrijpen en te versterken.

9. Cursus 'Pijn'

Neem de regie over pijnmanagement en optimaliseer de zorg voor jouw patiënten met de cursus 'Pijn'. Deze e-learning, ontworpen voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en artsen (in opleiding), biedt essentiële basiskennis over pijn. Verken de inleiding tot pijn, de fysiologie en classificatie ervan, observeer en meet pijn effectief, en ontdek benaderingen voor de behandeling van zowel acute pijn als pijn bij kinderen. Met een flexibele structuur kun je de onderwerpen in elke gewenste volgorde bestuderen. Elke sectie omvat een video, een quickscan en theoretisch materiaal. Na afronding van deze cursus kun je niet alleen uitleggen wat pijn is en de verschillende soorten herkennen, maar ben je ook bekwaam in het meten en behandelen van pijn in diverse situaties.

10. Cursus 'SOA'

De cursus 'SOA' voor huisartsen biedt een grondig overzicht van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's) en rust je uit met essentiële kennis en communicatieve vaardigheden. Leer betrouwbare informatie, richtlijnen en stroomschema's over SOA's te vinden. Ontwikkel een goed begrip van SOA-incidentie en identificeer risicogroepen. Verfijn je vermogen om een SOA-risicoanalyse te maken en maak weloverwogen keuzes voor diagnostiek en behandeling. Deze e-learning belicht verschillende SOA's, inclusief hun symptomen, diagnostische methoden en behandelingen. Ontdek hoe je effectief kunt communiceren tijdens SOA-consulten en krijg inzicht in partnerwaarschuwing. Met 2 uur accreditatie in Nascholing Cluster 1 draagt deze cursus bij aan jouw professionele ontwikkeling als huisarts.

11. Cursus ' Tekenbeten en de ziekte van Lyme'

In Nederland is het aantal tekenbeten sinds 1994 gestaag toegenomen, en deze cursus biedt waardevolle inzichten in een van de meest bekende door teken overgedragen infectieziekten: de ziekte van Lyme. Na het voltooien van de cursus 'Tekenbeten en de ziekte van Lyme' ben je in staat de basisprincipes van teken en de ziekte van Lyme te benoemen. Je herkent de verschillende verschijningsvormen van de ziekte van Lyme en bent goed uitgerust om zorgvragers te adviseren over behandelmogelijkheden na een diagnose. Deze e-learning is geaccrediteerd voor 1 punt bij ABC1, Kabiz/NVDA en de V&VN, en je kunt de cursus eenvoudig volgen op je tablet.

12. Cursus 'Urgentiedenken'

Ontwikkel een dieper begrip voor het denkproces van de triagist met de cursus 'Urgentiedenken'. In slechts één uur tijd versterkt deze cursus jouw basis voor samenwerking met de triagist tijdens diensten als regie- of triagearts. Bovendien vergroot het uw inzicht in de redenen achter het beoordelen van patiënten met specifieke urgentiecodes tijdens consult- of visiteartsdiensten. Door zelf triage toe te passen, krijg je niet alleen een beter begrip van het urgentiedenken, maar versterkt je ook de samenwerking op de huisartsenpost. De cursus 'Urgentiedenken' is speciaal ontworpen voor huisartsen en huisartsen in opleiding, en ook waardevol voor geneeskundestudenten in hun laatste studiejaren.

13. Cursus 'Van alledaagse klacht naar zeldzame aandoening'

De cursus 'Van alledaagse klacht naar zeldzame aandoening' leert je hoe je als huisarts effectief jouw rol kunt vervullen en samenwerken met ouders en alle betrokken professionals. Via deze e-learning krijg je inzicht in de succesfactoren voor het vroegtijdig signaleren van zeldzame aandoeningen. Aan de hand van concrete voorbeelden en praktische tips verkrijg je inzicht in hoe je tijdens de diagnostische zoektocht een verschil kunt maken voor zowel het kind als de ouders. Deze e-learning wordt aangeboden door Erfocentrum, Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP), en The Competence Group.

14. Cursus 'Werkbegeleiding'

Als toegewijde werkbegeleider is het cruciaal om een diepgaand begrip te hebben van de student, zijn of haar leerproces, diverse begeleidingsmethoden, en de organisatorische aspecten rondom het leertraject. De cursus 'Werkbegeleiding' biedt een inleiding, waarop volgende thema's zoals organisatie, leren op de werkplek, gesprekstechnieken en het beoordelen van de student aan bod komen. Na het afronden van deze cursus beschik je over waardevolle instrumenten die het werkbegeleidingsproces vereenvoudigen. Deze cursus is specifiek ontwikkeld voor medewerkers die betrokken zijn bij het begeleiden van studenten en stagiaires op hun pad naar professioneel vakmanschap.

15. Cursus 'Wet zorg en dwang (Wzd)'

Ontdek de Wet zorg en dwang (Wzd) die is ingevoerd op 1 januari 2020 ter vervanging van de Wet Bopz, via de beknopte cursus 'Wet zorg en dwang (Wzd)'. Deze e-learning biedt praktische inzichten aan zorgverleners in intramurale en thuiszorgsituaties. De cursus 'Wet zorg en dwang (Wzd)' belicht de Wzd, identificeert onvrijwillige zorg en begeleidt zorgverleners in het toepassen van het stappenplan. Na voltooiing ben je als zorgverlener vertrouwd met de Wzd, begrijp je onvrijwillige zorg en ken je de te nemen stappen. Relevant voor alle zorgverleners in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening.

16. Cursus 'AVG'

Duik in de wereld van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met de praktische cursus 'AVG', die speciaal gericht is op toepassing in de zorg. Sinds mei 2018 heeft de AVG grote invloed op zorgorganisaties. Deze cursus richt zich op medewerkers in de zorg die op tactisch/strategisch niveau de AVG willen begrijpen en toepassen. De inhoud omvat vijf blokken, met onderwerpen als rechtmatige gegevensverwerking, beginselen, verplichtingen van de verantwoordelijke en rechten van betrokkenen. Na afronding ben je goed voorbereid op de uitdagingen van de AVG in de zorg. Geaccrediteerd bij VenVN en Kabiz/NVDA.

17. Cursus 'Triage, verslaglegging, overleg en overdracht voor Triagisten en regieartsen'

De cursus 'Triage, verslaglegging, overleg en overdracht voor Triagisten en regieartsen' legt de nadruk op de cruciale rol van triagisten bij het beoordelen van urgentie in zorgvragen. Met de (regie)arts als eindverantwoordelijke is een goede samenwerking essentieel, waarbij efficiënte communicatie, correcte verslaglegging en nauwkeurige informatieoverdracht naar de meldkamer en visitearts van groot belang zijn. In ongeveer 2 uur, met 2 punten geaccrediteerd bij KABIZ, leer je niet alleen waarom dit van vitaal belang is, maar ook hoe je dit in de praktijk brengt, inclusief mogelijke valkuilen. Huisartsen kunnen de punten zelf bijschrijven in hun register.

18. Cursus 'Coachend leidinggeven'

De cursus 'Coachend leidinggeven' is ontworpen om leidinggevenden voor te bereiden op de hedendaagse uitdagingen van voortdurende veranderingen en innovaties. De focus ligt op coachend leidinggeven als een stijl waarbij intrinsieke motivatie en individuele verantwoordelijkheid gestimuleerd worden. De module behandelt de basisprincipes, kenmerken van een coachende leider, het herkennen van eigen leidinggevende stijlen, communicatietriggers en teamontwikkelfasen. Na voltooiing van de cursus en toets heb je niet alleen basiskennis opgedaan over coachend leidinggeven, maar ook inzicht gekregen in je eigen leiderschapsstijl, communicatietriggers en de verschillende teamontwikkelfasen. De cursus, met een gemiddelde doorlooptijd van 45 minuten, is geschikt voor iedereen met een leidinggevende rol of ambitie.

19. Cursus 'Bewegen bij pijn'

De cursus 'Bewegen bij pijn' biedt los te volgen modules over de methode van dansant bewegen, het omgaan met pijn, toepassing van dansant bewegen bij vijf specifieke klachten (hoofdpijn, lage rugpijn, vermoeidheid, stijfheid en artrose), en de relevante wet- en regelgeving. Elke module bevat diverse werkvormen, waaronder theorie, video's en oefenvragen, zodat je zelf de meest geschikte werkvorm kunt kiezen en de volgorde kunt bepalen. Deze innovatieve cursus introduceert de methode van dansant bewegen, die gebruikmaakt van muziek en beweging om beter om te gaan met verschillende lichamelijke aandoeningen.

20. Cursus 'Acute zorg - Shock | Arrangement'

De cursus 'Acute zorg - Shock | Arrangement' richt zich op het ernstige ziektebeeld van shock, veroorzaakt door een tekort aan circulerend volume, met als doel de overlevingskans van de patiënt te vergroten. Met de nadruk op tijdige herkenning, behandelt de cursus basisbegrippen, fysiologie, oorzaken, compensatiemechanismen, het beloop, diagnostiek en therapie van shock.Schematische weergaven en animaties begeleiden je door de inhoud, met interactieve elementen zoals oefenvragen en een voorbeeldcasus voor interactief leren. Na afronding herken je de verschijnselen van shock en kun je bijdragen aan de acute zorg. De doelgroep omvat huisartsen en verpleegkundige professionals (niveau 5 en 6). De cursus, geaccrediteerd bij V&VN, wordt afgesloten met een toets en eventuele herkansingen voor accreditatie.

21. Cursus 'Advance Care Planning (ACP)'

De e-learning 'Advance Care Planning (ACP)' richt zich op proactieve zorgplanning om passende zorg te bieden, vooral in laatste fases. In zes stappen, ondersteund door casuïstiek en theorie, behandelt de cursus ACP. Het leerdoel omvat het begrip en de implementatie van ACP, relevant voor huisartsen, wijkverpleegkundigen, en andere zorgprofessionals. De cursus biedt concrete vaardigheden, zoals het herkennen van signalen, voorbereiden en voeren van ACP-gesprekken. De cursus 'Advance Care Planning (ACP)' is geaccrediteerd voor 2 punten bij V&VN, Kabiz, NVvPO, en 1,5 punten bij ABC1.

22. Cursus 'Gezondheidsrecht - Wkkgz - HA'

De e-learning 'Gezondheidsrecht - Wkkgz - HA' behandelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Via praktijkvoorbeelden, vragen en casuïstiek krijgt de cursist inzicht in diverse aspecten van de Wkkgz. De cursus start met een test, waarop aansluitend de theorie over het doel en de toepassing van de wet wordt gepresenteerd. Casuïstiek helpt bij de vertaling naar jouw huisartsenpraktijk. Het leerdoel is het begrip van rechten en plichten binnen de Wkkgz. De doelgroep omvat zorgverleners onder de Wkkgz, met extra focus en uitleg voor huisartsenpraktijken. Geaccrediteerd voor 2 punten bij Kabiz en 3 punten bij V&VN.

23. Cursus 'Veilig mobiel werken'

De cursus 'Veilig mobiel werken' is gericht op het veilig gebruik van mobiele apparaten, zoals telefoons en tablets, in professionele situaties waar gevoelige informatie over patiënten, collega's of de organisatie wordt behandeld. De cursus behandelt de optimale beveiliging van mobile devices en besteedt ook aandacht aan infectiepreventie bij het gebruik van deze apparaten in de zorg. De opbouw omvat theoretische uitleg over functies in de browser, verbindingen en het infectiepreventiebeleid. Het doel is om zorgprofessionals bewust te maken van veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele apparaten, waarbij kennis van de diverse functies en hun impact op veilig mobiel werken wordt vergroot.