Klinisch redeneren | VVT

Klinisch redeneren is het systematisch beargumenteren van een vakgerichte aanpak van zorgvragergerelateerde problemen. Het is een oplossingsmethodiek gebaseerd op het koppelen van observaties aan anatomische en fysiologische kennis en kennis van ziektebeelden.

Inhoud
In deze cursus wordt de ‘zes stappen oplossingsstrategie’ behandeld voor zorgvragergerelateerde problematiek, evenals andere benaderingswijzen zoals EWS/SBAR/ALERT en ABCDE. Tevens is er uitleg over de methodiek gevolgd door een vijftal casussen waarin de methodiek toegepast dient te worden. De cursus gaat uit van een VVT-setting.

Leerdoel
Na het doorlopen kan de cursist de "zes stappen oplossingsstrategie" voor zorgvragergerelateerde problematiek uitleggen. Tevens heeft de cursist inzicht in het gebruik van andere benaderingswijzen, zoals EWS/SBAR en ABCDE.

Doelgroep
Verpleegkundigen, praktijkondersteuners en andere zorgverleners die zich de theorie van klinisch redeneren eigen willen maken

Doorlooptijd en accreditatie
De doorlooptijd is ongeveer 4 uur. Geaccrediteerd bij V&VN.

Veiligheid
access_time 240 minuten
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 514989 3 punten
turned_in_not Certificaat