Privacybescherming en Informatiebeveiliging Leidinggevende | VVT

Zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie is aan de orde van de dag voor medewerkers in VVT-instellingen. Vanaf mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) van kracht. Deze stelt belangrijke eisen aan hoe medewerkers binnen VVT-instellingen met privacy moeten omgaan. Overtreding van deze wet kan zorgen voor hoge boetes en persoonlijke vervolging.  

Doel
Doel van deze cursus is bewustwording bij medewerkers in VVT-instellingen van de noodzaak van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens tijdens het werk. Hiernaast leert de medewerker aan de hand van casuïstiek, vragen en feedback de belangrijkste gedragsregels om aan de privacywetgeving te voldoen. 

Doelgroep 
Deze cursus is onderdeel van een serie van drie cursussen, gemaakt voor drie doelgroepen in de VVT-instellingen: 

  • Stafmedewerker/algemeen 
  • Zorgverlener 
  • Leidinggevende 

Inhoud 
De cursus heeft de opbouw van vijf werkdagen. De cursist komt op elke werkdag in aanraking met alledaagse situaties waarin de privacybescherming en informatiebeveiliging (mogelijk) in gevaar zijn. De cursist kiest op welke manier hij zou handelen in de gegeven situaties en leert meer over de geldende regels.   

Toets  
De cursus wordt afgesloten met een toets. Hierna volgt eventueel een herkansing.

Studieduur 
Het doorlopen van deze cursus duurt 20 tot 30 minuten. 

Wetgeving
access_time 30 minuten
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 444976 1 punt
turned_in_not Certificaat