GDPR en gegevensbescherming Onderzoeker | ZKH


Doel
Doel van deze cursus is bewustwording bij medewerkers in ziekenhuizen van de noodzaak van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens tijdens het werk. Hiernaast leert de medewerker aan de hand van casuïstiek, vragen en feedback de belangrijkste gedragsregels om aan de privacywetgeving te voldoen. 

Doelgroep 
Deze cursus is onderdeel van een serie van vier cursussen, gemaakt voor vier doelgroepen in het ziekenhuis: 

  • Stafmedewerker/algemeen 
  • Onderzoeker 
  • Zorgverlener 
  • Leidinggevende 

Inhoud 
De cursus heeft de opbouw van vijf werkdagen. De cursist komt op elke werkdag in aanraking met alledaagse situaties waarin de privacybescherming en informatiebeveiliging (mogelijk) in gevaar zijn. De cursist kiest op welke manier hij zou handelen in de gegeven situaties en leert meer over de geldende regels.   

Toets  
De cursus wordt afgesloten met een toets. Hierna volgt eventueel een herkansing.    


Wetgeving
access_time 30 minuten
turned_in_not Certificaat

Zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie is aan de orde van de dag voor medewerkers in ziekenhuizen. Vanaf 26 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG, GDPR in het Engels) van kracht. Deze stelt belangrijke eisen aan hoe medewerkers binnen ziekenhuizen met privacy moeten omgaan. Overtreding van deze wet kan zorgen voor hoge boetes en persoonlijke vervolging.