Hygiënisch werken

Na het doorlopen van deze e-learning weet je waarom het belangrijk is om hygiënisch te werken en weet je hoe je dat doet. 
In deze e-e-learning leer je hoe je volgens de LCHV richtlijnen hygiënisch werkt.


Veiligheid

schedule 70 Minuten 1 + certificaat

Deze e-learning is bedoeld als (bij- of na-scholing) voor zorgverleners die individueel of in een team zorg bieden. Deze zorg kan geboden worden in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, dagopvang, huisartspraktijk, vormen van kleinschalig wonen en de thuiszorg.