VMS - Nierinsufficiëntie

Na het doorlopen van deze e-learning bent u bekend met enkele interventies ter preventie van nierinsuffiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen.

Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen.

Context
Ziekenhuis

Doelgroep
Professionals werkzaam in ziekenhuis die hun kennis omtrent de VMS thema´s willen verbeteren.


Veiligheid

schedule Minuten 1 + certificaat

Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen.