Advance Care Planning (ACP)

Om goede en passende zorg te kunnen blijven verlenen, ook in eventuele laatste of palliatieve fases, is het belangrijk om tijdig met de zorgvrager en zijn of haar naasten in gesprek te gaan over de behandelwensen en voorkeuren. Dit noemen we Advance Care Planning (ACP). Deze proactieve vorm van zorgplanning maakt het mogelijk dat de zorg kan worden ingericht op basis van persoonlijke wensen, waarden en behoeften. 

Wat is het leerdoel van de e-learning ACP?

Advance Care Planning vraagt om een deskundige aanpak. Daarom hebben we deze e-learning ontwikkeld. Met casuïstiek en theorie vertellen we je alles over ACP in zes stappen. Proactieve zorgplanning en bijhorende palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel voor huisartsen, maar ook voor zorgprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, ouderen verpleegkundigen, physician assistants, ouderengeneeskunde, thuiszorg of mantelzorgers. Maar hoe herken je zorgvragers die hiervoor in aanmerking komen? En wat bespreek je wel en niet met hen? Hoe leg je dit in een behandelplan vast? Dit leer je met de e-learning. Concreet kan je na het doorlopen van de e-learning:

 • Uitleggen wat ACP inhoudt en wat de beoogde resultaten zijn
 • Uitleggen wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn
 • Uitleggen welke signalen er zijn om te praten over levenswensen, behandelwensen en behandelgrenzen
 • Uitleggen hoe je de zorgvrager en naasten stimuleert om over ACP na te denken
 • Benoemen hoe je een ACP gesprek kan voorbereiden
 • Benoemen hoe je een ACP gesprek kan voeren
 • De bevorderende en belemmerende factoren tijdens het gesprek herkennen
 • Uitleggen welke gespreksvaardigheden van belang zijn
 • Benoemen waar en hoe de uitkomsten van het gesprek worden vastgelegd

Voor wie is deze e-learning geschikt?

Proactieve zorgplanning is een belangrijk onderdeel voor huisartsen, wijkverpleegkundigen, ouderenverpleegkundigen, physican assistants, casemanagers dementie, thuiszorg en mantelzorgers. Deze e-learning is dan ook geschikt voor iedereen die in zijn of haar werk of vrijwilligerswerk met dit onderwerp te maken krijgt.

Is deze e-learning geaccrediteerd?

De e-learning is voor 2 punten geaccrediteerd bij V&VN, Kabiz en NVvPO en voor 1,5 punten bij ABC1.

Zorg en welzijn
access_time 120 minuten
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 543683 2 punten
Kabiz Accr.nr. 543683 2 punten
NVvPO Accr.nr. 543683 2 punten
ABC1 Accr.nr. 513362 1,5 punten
turned_in_not Certificaat

Voordelen van deze e-learning

 • Studeren wanneer jij wilt
 • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
 • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
 • Geschikt voor iedere zorgprofessional
 • Een jaar lang toegang