ADEPD awareness

De cursus is gericht op medewerkers van huisartspraktijk en dokterspost, zoals de huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners en iedereen die een patiëntendossier in een EPD wil vormen.

Doel:
De cursus ADEPD awareness heeft tot doel u te informeren over de standpunten van de NHG ten aanzien van adequate dossiervorming elektronisch patiëntendossier met bijzondere aandacht voor het Episodegericht Registreren (EGR).

Geaccrediteerd:
Geaccrediteerd bij V&VN, NVvPO en KABIZ

De e-learning ADEPD Awareness behandelt onder andere, de professionele samenvatting, SOEP-methode, ICPC-codering, de verschillen tussen EGR en POR en de knelpunten die kunnen optreden bij het gebruik van episoden.

access_time 60 minuten
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 519338 1 punt
NVvPO Accr.nr. 519338 1 punt
Kabiz Accr.nr. 519338 1 punt
turned_in_not Certificaat

In de cursus ADEPD worden de richtlijnen voor Adequate Dossiervorming met een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in huisartspraktijken behandeld. Deze richtlijnen en bijbehorende registratiemethodiek zijn opgesteld door de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). Huisartspraktijken kunnen hiermee consistent, correct en betrouwbaar onderling informatie vanuit EPD’s uitwisselen. De e-learning module ADEPD is ontwikkeld met de huisartsendienst Twente-Oost en huisartsenpost Hengelo.

Voordelen van deze e-learning

  • Studeren wanneer jij wilt
  • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
  • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
  • Geschikt voor iedere zorgprofessional
  • Een jaar lang toegang