Palliatieve zorg verlenen

Inleiding
Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de zorgvrager met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de zorgvrager lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Palliatieve zorg komt voor in een hospices, verpleeghuizen, verzorgingshuizen of in de thuissituatie.

Inhoud
In deze cursus komen de volgende onderwerpen onder andere aan bod:

 • Wat is palliatieve zorg;
 • Communiceren over wensen;
 • Emoties en levensvragen;
 • Vocht en voeding;
 • De stervensfase;
 • Een verstoorde stervensfase;
 • Palliatieve sedatie;
 • Symptomen van de stervensfase;
 • Vasstellen overlijden.

De cursus is opgebouwd aan de hand van een verhaal met 13 scenes. Elke scene bestaat uit 4 onderdelen: het verhaal, kennis, empathisch begrip en praktijk.

Leerdoel
Na het doorlopen heeft de cursist kennis over het verlenen van palliatieve zorg, heeft de cursist empathisch begrip voor de sociaal emotionele kant van palliatieve zorg en kan de cursist aan de hand van deze kennis reflecteren op zijn of haar eigen praktijk.

Doelgroep
Zorgverleners die professionele zorg verlenen aan zorgvragers in de palliatieve fase.

Doorlooptijd en accreditatie
De doorlooptijd is ongeveer 1 uur. Geaccrediteerd bij V&VN.

Zorg en welzijn
access_time 60 minuten
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 549293 1 punt
turned_in_not Certificaat

Zorgverleners die ongeneeslijk zieke zorgvragers en hun naasten verzorgen in een hospice, verpleeghuis, verzorgingshuis of in de thuissituatie.

Voordelen van deze e-learning

 • Studeren wanneer jij wilt
 • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
 • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
 • Geschikt voor iedere zorgprofessional
 • Een jaar lang toegang