Palliatieve zorg verlenen

Onderwerpen
De e-learning ‘Palliatieve zorg verlenen’ gaat in op het benaderen van de zorgvrager en zijn naasten, en op het behandelen van symptomen. Er is daarbij  aandacht voor het fysieke, het psychische, het sociale en het spirituele domein. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: wat is palliatieve zorg; communiceren over wensen, levensvragen en emoties; vocht en voeding; de stervensfase; symptomen van de stervensfase; een verstoorde stervensfase; palliatieve sedatie. 

Voor wie 
Zorgverleners die ongeneeslijk zieke zorgvragers en hun naasten verzorgen in een hospice, verpleeghuis, verzorgingshuis of in de thuissituatie.

Context
Verpleeghuis, verzorgingshuis, hospice, thuiszorg.

Opbouw
In deze e-learning staat het verhaal van Ben centraal. Het verhaal, dat bestaat uit 13 scènes, start op het moment dat Ben hoort dat hij ongeneeslijk ziek is, en duurt tot kort na zijn overlijden.

Iedere scène bestaat uit drie onderdelen: kennis, empathisch begrip en praktijk. De cursist beleeft het verhaal van de hoofdpersoon in geluid en beeld, wisselend vanuit het perspectief van Benzelf, zijn familie en andere medewerkers in de zorg. Daarnaast oefent de cursist met de informatie die aangereikt krijgt.

Overig
De doorlooptijd van de cursus is ongeveer 1 uur. Geaccrediteerd bij V&VN.

Zorg en welzijn
access_time 60 minuten
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 468619 1 punt
turned_in_not Certificaat

Zorgverleners die ongeneeslijk zieke zorgvragers en hun naasten verzorgen in een hospice, verpleeghuis, verzorgingshuis of in de thuissituatie.