Rapporteren vanuit het zorgleefplan

Inleiding 
In het zorgleefplan worden wensen, behoeften, afspraken en vragen, doelen en acties van de zorgvrager vastgelegd.
Aan de hand van het zorgleefplan kan iedere medewerker de best passende ondersteuning bieden.
De gemaakte afspraken worden door de zorgverlener vastgelegd en in de uitvoering gerapporteerd. Correct rapporteren vanuit het zorgleefplan is cruciaal: het vergroot de betrouwbaarheid van de zorg richting de zorgvrager en alle betrokkenen, zodat de zorgvrager elke dag de zorg krijgt die hij nodig heeft.

Inhoud
De cursus begint met een zelftoets. Vervolgens wordt kort de theorie over het zorgleefplan samengevat. Daarna volgen uitleg en handvatten bij het rapporteren vanuit het zorgleefplan en kan de cursist de opgedane kennis vervolgens toepassen in de vorm van casuïstiek en praktijkopdrachten.

De cursus sluit af met een toets en eventueel een of twee herkansingen.

Leerdoel
Na het doorlopen van deze cursus kan de cursist correct rapporteren vanuit het zorgleefplan.

Doelgroep
Zorgverleners die individueel of in teams werken in onder andere verpleeghuizen, zorghotels, vormen van kleinschalig wonen en de thuiszorg

Doorlooptijd en accreditatie
De doorlooptijd is ongeveer 1,5 uur. Geaccrediteerd bij V&VN.

 

Zorg en welzijn
access_time 90 minuten
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 547251 1 punt
turned_in_not Certificaat

In het zorgleefplan worden wensen, behoeften, afspraken en vragen, doelen en acties van de zorgvrager vastgelegd.

Voordelen van deze e-learning

  • Studeren wanneer jij wilt
  • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
  • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
  • Geschikt voor iedere zorgprofessional
  • Een jaar lang toegang