Zorgleefplan (VVT)

Het Zorgleefplan is een visie op verantwoorde ouderenzorg, ontwikkeld voor de lichamelijke zorg en gehele levensinvulling van de cliënt binnen de gezondheidszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). Het Zorgleefplan ondersteunt en faciliteert processen die nodig zijn om kwalitatieve, individuele zorg te kunnen bieden. In de training Zorgleefplan worden zorgverleners getraind in het werken volgens het “Model Zorgleefplan”.

Doel
De e-learning training verschaft concrete kennis voor het toepassen van het Zorgleefplan. De training Zorgleefplan levert efficiency op in het werken met het Zorgleefplan in uw dagelijkse praktijk.

Opbouw
De cursus is opgebouwd uit een theoriegedeelte gevolgd door een test jezelf met 5 vragen.

Zorg en welzijn

schedule 60 Minuten 1 + certificaat

Het Zorgleefplan is een visie op verantwoorde ouderenzorg, ontwikkeld voor de lichamelijke zorg en gehele levensinvulling van de cliënt binnen de gezondheidszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.