Perifere IV-canule | In het kort

Deze minicursus is bedoeld voor zorgverleners die hun kennis willen opfrissen over perifere IV-canule.

Een perifere IV-canule wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de veneuze circulatie. Via de IV-canule worden vocht, voeding, bloedproducten en/of medicatie intraveneus toegediend. Het inbrengen van de canule valt onder de zogenaamde voorbehouden en risicovolle handelingen (Wet BIG).

Inhoud
Deze cursus start na een korte introductie met de basistheorie over het inbrengen van een perifere IV-canule, bestaande uit de volgende onderdelen: Inleiding, Voorbereiding van de handeling, Uitvoering en Nazorg.

Leerdoel
Na het doorlopen kan de cursist de indicaties, voorbereidingen, uitvoering, complicaties en nazorg van een perifere IV-canule benoemen.

Doelgroep
Verzorgenden (IG) en verpleegkundigen

Doorlooptijd
De doorlooptijd is ongeveer 20 minuten.

Acute zorg en VRH
access_time 20 minuten
turned_in_not Certificaat