Veilig werken met cytostatica (ANOK, ICU en MC)

Een cytostaticum (meervoud: cytostatica) is een medicijn dat gebruikt wordt bij de behandeling van kanker. Het toedienen van cytostatica wordt chemotherapie genoemd. In het ziekenhuis zijn diverse groepen medewerkers die in aanraking kunnen komen met cytostatica. Juist voor zorgprofessionals kan dit risico’s met zich mee brengen. Medewerkers in de groene zone (ANOK, ICU en MC) moeten tijdens hun werkzaamheden cytostatica toedienen of kunnen op een andere manier in aanraking komen met cytostatica en zorgvragers die behandeld worden met cytostatica.

Inhoud
De cursus start na een korte introductie met een pretoets om de voorkennis van de cursist te testen. De theorie behandelt bewustwording van de risico’s van werken met patiënten die cytostatica krijgen, transport en toediening van cytostatica, beschermingsmiddelen en veiligheidsmaatregelen en hoe te handelen bij calamiteiten.
De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansingen.

Leerdoel
Na het doorlopen kent de cursist de werking en gevaren van cytostatica en bijbehorende veiligheidseisen.

Doelgroep
Zorgprofessionals

Doorlooptijd en accreditatie
De doorlooptijd is ongeveer 1 uur. Geaccrediteerd bij V&VN.

Acute zorg en VRH
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 505593 1 punt
turned_in_not Certificaat