Anatomie - Tractus circulatorius

U kunt uw patiënt/cliënt en zijn omgeving begrijpelijk informeren over de bouw en functie van het hart, het vaatstelsel en de pathologie van de circulatie. U kunt deze kennis toepassen bij het klinisch redeneren-proces.

Gerelateerde modules:
Het Centraal Zenuwstelsel, Tractus digestivus, Tractus neurologicus, Tractus respiratorius, Tractus urologicus.

De module Tractus circulatorius bestaat uit drie hoofdstukken: Bouw en functie van het hart, Bouw en functie van het vaatstelsel en De circulatie. Het theoriegedeelte van deze module wordt aangevuld met oefenvragen. De module sluit af met een toets. Bent u niet geslaagd voor de toets, dan kunt u deze één keer herkansen.

Voor wie:
Praktijkondersteuners, verpleegkundigen en zorgverleners (niveau 4,5).

Accreditatie:
Deze module is met 1 punt geaccrediteerd bij V&VN en NVvPO.


access_time 90 minuten
check Geaccrediteerd door:
NVvPO Accr.nr. 489424 1 punt
V&VN Accr.nr. 512537 2 punten
turned_in_not Certificaat

Hart- en vaatziekten komen in Nederland relatief veel voor. In Nederland overlijden hieraan jaarlijks ongeveer 45.000 personen. Met deze e-learning-module brengt u als zorgverlener uw kennis van de anatomie en fysiologie van het hart- en vaatstelsel weer op peil.