Beroerte

Praktische informatie

 • Benoemen wat een beroerte, herseninfarct, intracerebrale bloeding en TIA is en wat het verschil er tussen is.
 • Benoemen welke hersenstructuren er zijn en hoe zij het lichaam aansturen en hoe de bloedsomloop van de hersenen er uit ziet.
 • De FAST kunnen uitvragen.
 • De oorzaken van een herseninfarct en hersenbloeding en de risicofactoren van een hersenbloeding kunnen benoemen.
 • Bij triage de juiste vragen kunnen stellen om de urgentie te bepalen.
 • Kunnen benoemen waar de behandeling in de acute fase op gericht is.
 • Beschrijven wat trombolyse en trombectomie is.
 • Benoemen welke onderzoeken plaatsvinden, met welk doel medicatie wordt voorgeschreven; en de adviezen t.a.v. leefstijl benoemen.
 • Tot slot beschrijven welke blijvende gevolgen een beroerte kan hebben.

Na de introductie bestaat de e-learning uit drie hoofdstukken: theorie, triage en behandeling. Je sluit de e-learning af met een toets.

Doelgroep
Deze e-learning is gemaakt voor doktersassistenten en triagisten.

Accreditatie
Geaccrediteerd bij KABIZ voor 1 punt.

Lees meer...
access_time 90 minuten
check Geaccrediteerd door:
Kabiz Accr.nr. 524543 1 punt
turned_in_not Certificaat

Met behulp van theorie, casuïstiek, video’s en meerkeuze vragen leer je over de oorzaken, gevolgen en behandeling van een herseninfarct, hersenbloeding en TIA.

Voordelen van deze e-learning

 • Studeren wanneer jij wilt
 • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
 • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
 • Geschikt voor iedere zorgprofessional
 • Een jaar lang toegang

Het belang van de cursus ‘Beroerte’ volgen

Door de cursus 'Beroerte' te volgen, kunnen doktersassistenten en triagisten hun kennis en vaardigheden vergroten om snel en effectief te handelen bij vermoedelijke beroerte patiënten, wat de kans op een positieve uitkomst voor de patiënten kan vergroten.

De gevaren van een beroerte

Een beroerte, ook wel bekend als een cerebrovasculair accident (CVA), is een medische noodsituatie die optreedt wanneer de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen wordt onderbroken. Dit kan gebeuren als gevolg van een ischemische beroerte, namelijk een bloedprop die een bloedvat in de hersenen blokkeert, of door een hemorragische beroerte, namelijk een gescheurd bloedvat dat resulteert in bloeding in de hersenen.

Zo’n onderbreking van bloedtoevoer is natuurlijk erg gevaarlijk omdat het veel schade aan de hersencellen veroorzaakt. Hersencellen sterven af vanwege zuurstof en voedingsstof tekort. Daarbij kan, afhankelijk van de grootte en locatie van het getroffen gebied, dit leiden tot verschillende neurologische symptomen.

Symptomen herkennen van een beroerte

Het is van cruciaal belang om bij de eerste tekenen van een beroerte onmiddellijk medische hulp te kunnen bieden. Een zorgprofessional met snelle herkenning van het type beroerte en kennis over het geschikte type behandeling, kunnen zorgvragers helpen om verdere schade aan de hersenen te beperken en het herstel te bevorderen.

De kenmerken van een beroerte kunnen variëren, afhankelijk van welk deel van de hersenen is getroffen, maar ze kunnen onder meer zijn:

1. Plotselinge zwakte of verlamming aan één kant van het lichaam, meestal in het gezicht, arm of been.

2. Moeite met spreken, begrijpen of verwarde spraak.

3. Plotselinge problemen met het gezichtsvermogen, zoals wazig zicht, dubbelzien of gezichtsveldverlies.

4. Ernstige hoofdpijn, vaak vergezeld van duizeligheid en braken (vooral bij een hemorragische beroerte).

Het voorkomen van beroertes

Het is ook essentieel om te proberen beroertes te voorkomen bij cliënten door het bespreekbaar maken van risicofactoren zoals hoge bloeddruk, diabetes, roken, overmatig alcoholgebruik en een ongezond dieet. Hierbij horen regelmatige medische controles, die kunnen helpen bij het identificeren van mogelijke risicofactoren en het creëren van bewustwording rondom de belangen van een gezonde levensstijl bij het voorkomen van beroertes.

Waarom de cursus ‘Beroerte’?

Het volgen van de cursus 'Beroerte' bij SDB Webshop is belangrijk voor zorgverleners, met name doktersassistenten en triagisten, om verschillende redenen:

1. Kennis over beroerte en gerelateerde aandoeningen

De cursus biedt essentiële kennis over wat een beroerte, herseninfarct, intracerebrale bloeding en TIA (Transient Ischemic Attack) is, en wat het verschil is tussen deze aandoeningen. Het is belangrijk dat zorgverleners deze aandoeningen kunnen herkennen en begrijpen om snel en adequaat te kunnen handelen wanneer ze met patiënten worden geconfronteerd die mogelijk symptomen vertonen.

2. Herkennen van symptomen (FAST-test)

De cursus leert zorgverleners hoe ze de FAST-test kunnen uitvragen, wat een snelle en effectieve manier is om de symptomen van een beroerte te herkennen. FAST staat voor Face, Arms, Speech, Time en helpt bij het snel identificeren van tekenen van een beroerte, zodat er tijdig medische hulp kan worden ingeroepen.

3. Begrip van oorzaken en risicofactoren

De cursus behandelt de oorzaken van een herseninfarct en hersenbloeding, evenals de risicofactoren van een hersenbloeding. Het begrijpen van deze factoren helpt zorgverleners om patiënten beter voor te lichten over mogelijke risico's en preventieve maatregelen.

4. Inzicht in behandeling en onderzoeken

Zorgverleners leren welke behandelingen in de acute fase van een beroerte worden toegepast, zoals trombolyse en trombectomie. Ze krijgen ook inzicht in welke onderzoeken plaatsvinden en welke medicatie wordt voorgeschreven. Dit stelt hen in staat om patiënten adequaat te informeren over het behandelplan en mogelijke bijwerkingen.

5. Bewustzijn van blijvende gevolgen

Het begrijpen van de mogelijke blijvende gevolgen van een beroerte is van cruciaal belang voor zorgverleners om patiënten en hun families te ondersteunen bij het omgaan met de gevolgen van een beroerte op lange termijn.

6. Accreditatie

De cursus biedt accreditatie bij KABIZ voor 1 punt, wat kan bijdragen aan de professionele ontwikkeling van zorgverleners en hun bekwaamheid aantoont.

Interesse in de cursus ‘Beroerte’?

De cursus 'Beroerte' bij SDB Webshop is van grote waarde voor doktersassistenten en triagisten die een breder begrip willen ontwikkelen van beroertes en gerelateerde aandoeningen. Met deze cursus kunnen zorgprofessionals leren hoe ze snel de symptomen van een beroerte kunnen herkennen, de urgentie kunnen bepalen bij triage en de juiste acties kunnen ondernemen in de acute fase van een beroerte. Door de behandelingsopties, onderzoeken en medicatie te begrijpen, kunnen ze patiënten beter voorlichten en ondersteunen in het herstelproces. De accreditatie van de cursus bij KABIZ biedt erkenning voor hun toewijding aan professionele ontwikkeling en toont aan dat ze bevoegd zijn om hoogwaardige zorg te verlenen aan patiënten die getroffen zijn door een beroerte. Investeer in jouw expertise en verbeter de zorgkwaliteit door de cursus 'Beroerte' te volgen bij SDB Webshop!