Gezondheidsrecht - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen - Wmcz

De overheid wil dat personen die (deels) afhankelijk zijn van zorgverlening, zelfstandig invloed op die zorgverlening kunnen uitoefenen. Voor dit doel is in 1996 de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) in het leven geroepen. Cliënten van instellingen in de gezondheids-, ouderen en welzijnszorg hebben inspraak via de Cliëntenraad.

 

check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 479401 3 punten
turned_in_not Certificaat

Gerelateerde cursussen